Charlotte Schimmelmann, 1757-1816, dansk kulturpersonlighed, der som greven og finansministeren Ernst Schimmelmanns hustru holdt en indflydelsesrig salon dels i det københavnske palæ i Bredgade, dels på Sølyst ved Klampenborg. Her samlede hun tidens betydeligste danske og flere tyske kunstnere og videnskabsmænd om sig og ydede dem ofte velvillig understøttelse; hendes mæcenvirksomhed fik særlig betydning for Jens Baggesen, men også Oehlenschläger, Thorvaldsen, Steffens og Schiller nød godt af hendes omsorg og vidsyn.