Charlotte Norrie, 1855-1940, dansk kvindesagsforkæmper. 1880-82 lærte hun sygepleje på københavnske hospitaler. Sammen med sin mand, øjenlægen Gordon Norrie (1855-1941), drev hun kurser i nødhjælp og sygepleje for kvinder, og hun agiterede for oprettelsen af en sygeplejerskeskole. 1899 var hun initiativtager til Dansk Sygeplejeråd og samme år medstifter i London af International Council of Nurses. Hun var primus motor bag Danske Kvinders Nationalråds oprettelse 1899 og 1906-09 dets formand. 1907 tog hun initiativ til Danske Kvinders Forsvarsforening og var dens leder indtil 1915.