Charles du Fresne Du Cange, 1610-1688, fransk historiker og filolog. Du Canges leksika over middelalderlatin (1678) og middelaldergræsk (1688) er stadig autoriteter pga. omfang og kildehenvisninger. Du Cange var en af de første vesteuropæere, der beskæftigede sig med Det Byzantinske Riges historie ud fra solide kildestudier. Hans opfattelse af sprog som historisk foranderligt blev en forløber for senere moderne lingvister.