Charles Philippe Dieussart, d. 1696, fransk arkitekt og billedhugger. Charles Philippe Dieussart var bygmester i Tyskland hos bl.a. hertugen af Mecklenburg-Güstrow og kurfyrsten af Brandenburg. Han besøgte Danmark i 1668, og man har tilskrevet ham en tegning til en kuppelkirke, muligvis et udkast til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, som stilistisk er beslægtet med illustrationerne i Dieussarts bog Teatrum Architecturae Civilis (1679).