Charles Marling, 1862-1933, britisk diplomat. Marling var gesandt i København 1919-21 og 1919-20 generalsekretær for Commission internationale de surveillance du plébiscite au Slesvig, CIS, en international kommission, der i henhold til Versaillestraktaten skulle forvalte Slesvig og foranstalte folkeafstemninger om regionens fremtidige statslige tilhørsforhold.