Charles Jacob Schou, 1884-1973, dansk arkitekt. Schou åbnede 1910 egen tegnestue, hvorfra især projekter inden for byplanlægning og boligbyggeri udgik. Af værker kan nævnes Vigerslev Haveby (1915-18) og bebyggelsen På Bjerget omkring Grundtvigskirken (1924-26, s.m. P.V. Jensen Klint), begge København. Schous tidstypiske arkitektur var båret af en social bevidsthed, der også manifesterede sig i en betydelig skribentvirksomhed.