Charles J. Fillmore, Charles John Fillmore, 1929-2014, amerikansk lingvist, professor ved University of California, Berkeley. Fillmore, der især arbejdede med grammatisk teori og leksikalsk semantik, er mest kendt for sin kasusgrammatik, karakteriseret ved såkaldte "dybdekasus", der afleder en sætnings syntaktiske funktioner fra semantiske kasusrelationer som fx agent og instrument.