Charles Emil Lewenhaupt, 1691-1743, svensk general og politiker. Lewenhaupt, der havde gjort militær karriere under Store Nordiske Krig, blev i Frihedstiden en af Hattarnas første førere. På rigsdagene 1734 og 1740-41 var han landmarskal. Lewenhaupt gik stærkt ind for krigen mod Rusland og førte den som øverstbefalende fra september 1741, men uden dygtighed og med ringe held. Han blev derfor arresteret i juli 1742 og henrettet efter dom af en stænderkommission.