Charles Bernard Desormes, 3.6.1777-30.8.1862, fransk kemiker og fysiker, der var knyttet til École polytechnique i Paris, hvor han havde et nært samarbejde med Nicolas Clement (1779-1841). I 1802 påviste de, at svovlalkohol udelukkende består af grundstofferne carbon og svovl (carbondisulfid). Da B. Courtois i 1812 havde opdaget de violette dampe fra tangaske (jod), beviste de, at det var et nyt grundstof. Clément og Desormes studerede gassers udvidelse ved temperaturforøgelse, bestemte atmosfærisk lufts fugtighedsgrad og bestemte i 1819 forholdet mellem de varmemængder, der skal tilføres en gasmængde ved hhv. konstant tryk og konstant volumen for at opnå en bestemt temperaturtilvækst.