Charles André Pozzo di Borgo, 1764-1842, korsikansk politiker, der var russisk officer og diplomat. Pozzo di Borgo deltog som ekstraordinær deputeret for Korsika i Nationalforsamlingen 1790-91. I 1791 valgtes han som deputeret til Den Lovgivende Forsamling. Pga. sin sympati for kongedømmet måtte han imidlertid flygte til Korsika, hvor han sluttede sig til Pasquale Paolis kamp for løsrivelse. Efter Frankrigs generobring af Korsika tog han 1796 til England og gik i 1804 i tjeneste hos den russiske kejser, Aleksander 1., og spillede her en aktiv rolle i krigen mod Napoleon. Aleksander udnævnte ham først til general, dernæst efter Napoleons fald til ambassadør i Paris 1815-34 og i London 1834-39. Ved Wienerkongressen kæmpede han for bourbonernes tilbagekomst og opnåede en hurtig tilbagetrækning af de udenlandske tropper samt en nedsættelse af krigsskadeserstatningen.