Channel Islands, Santa Barbara Islands, lille øgruppe ud for det sydlige Californien med store bestande af ynglende søløver og pelikaner. Sammen med tilgrænsende havområder har de fleste af øerne siden 1938 været en del af Channel Islands National Park.