Ch. Vaupell, Christian Theodor Vaupell, 14.10.1821-5.9.1862, dansk botaniker; bror til O.F. Vaupell. Vaupell blev cand.theol. 1847 og begyndte kort efter at studere naturhistorie og kemi. Han meldte sig 1848 som frivillig til hæren og blev såret i kamp. Han fik derefter venstre arm amputeret og pådrog sig samtidig tuberkulose. På trods heraf virkede han som videnskabelig popularisator, ernærede sig som lærer i naturhistorie og holdt forelæsninger i planteanatomi. Samtidig undersøgte han tørvens bestanddele, beskrevet i afhandlingen De nordsjællandske Skovmoser (1854). Vaupell udgav endnu to værdifulde bøger, Bøgens Indvandring i de danske Skove (1850) og De danske Skove (1863).