Certificate of Deposit, CD, inden for økonomi omsættelige, tidsbegrænsede indlånsbeviser, som udstedes af pengeinstitutter.