Centralregisteret for Ægtepagter, landsdækkende register ved Aarhus Byret, hvortil der fra de enkelte retskredse sker indberetning om tinglyste ægtepagter.