Celex er det tidligere navn på EU's database om EU-ret. Celex er erstattet af EUR-LEX.