Cavalieris sætning, (efter den ital. matematiker Bonaventura Cavalieri, 1598-1647), matematisk sætning, der siger, at hvis to massive legemer kan placeres på et vandret bord, så de har den samme højde, og så alle par af tværsnit i legemerne i den samme højde over bordet har det samme areal, da har de to legemer det samme rumfang.