Cavalieris sætning er en matematisk sætning, der siger, at hvis to massive legemer kan placeres på et vandret bord, så de har den samme højde, og så alle par af tværsnit i legemerne i den samme højde over bordet har det samme areal, da har de to legemer det samme rumfang.