Caspar von Schwenckfeld, 1489-1561, tysk reformatorisk teolog af mystisk-spiritualistisk observans. Med sin nadveropfattelse, der betonede menneskets gerninger og etisk-sociale ansvar i forhold til Guds nåde, lagde han 1525 afstand til Luthers teologi. I 1529 sluttede han sig til Wolfgang Capito og Reformationen i Strasbourg. I 1530'erne førte hans kristologiske opfattelse til kætteranklager i Augsburg og Ulm, men han klarede frisag.