Caspar von Saldern, 11.7.1711-31.10.1786, holstensk embedsmand og politiker. Født ind i en gammel embedsmandsfamilie fra den del af Holsten, der hørte under den gottorpske hertugslægt, blev von Saldern involveret i striden mellem den danske konge og den gottorpske hertug, der i 1762 blev russisk kejser. Drevet af et stærkt patriotisk engagement og sans for egne interesser spillede han en nøglerolle i forhandlingerne, der førte til Mageskiftet 1773, hvorved den danske konge blev hertug i hele Holsten mod at afstå Oldenburg-Delmenhorst til den gottorpske hertugslægt. Caspar von Saldern ejede godset Schierensee.