Caspar Schøller, 1644-1719, dansk gehejmeråd og godsejer. Schøller blev kancellisekretær i 1674, kabinetssekretær i 1678 og opnåede betydelig indflydelse. Han avancerede i 1697 til justitsråd og blev i 1704 gehejmeråd. Schøller var medlem af flere regeringskommissioner og direktør for bl.a. vand- og brandvæsenet i København.