Carsten Porskrog Rasmussen, f. 1960, dansk historiker og museumsmand. Carsten Porskrog Rasmussen blev ph.d. i 1990 og dr.phil. i 2003 på en afhandling om de sønderjyske godser. 1995-2013 var han ansat på Aarhus Universitet og har især beskæftiget sig med Sønderjyllands og Hertugdømmernes historie. I 2013 blev han overinspektør ved Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot. Carsten Porskrog Rasmussen har skrevet bind 3 i Det Sønderjyske landbrugs historie om perioden 1544-1830 (2013).