Carsten Anker, Carsten Tank Anker, 1747-1824, norsk embedsmand og politiker. Efter en lysende karriere i centraladministrationen i København blev Anker 1792 direktør i Asiatisk Kompagni. I 1811 flyttede han til Norge, hvorfra han forsøgte at få sin unge ven tronfølgeren prins Christian Frederik (Christian 8.) til Norge for at redde landet fra Sverige. Da Christian Frederik 1813 blev sendt til Norge som statholder, blev Anker hans nærmeste rådgiver. Anker havde 1794 købt godset Eidsvoll, og her vedtog Rigsforsamlingen 17.5.1814 det selvstændige Norges første frie forfatning.