Carl Wilhelm von Sydow, 1878-1952, svensk folkemindeforsker. Under påvirkning af de danske folkemindeforskere H.F. Feilberg og Axel Olrik beskæftigede han sig først med nordisk mytologi. Siden blev han optaget af eventyrene, og med udgangspunkt i studier af levende tradition lancerede han teorier om folketraditionernes formverden og oprindelse, der nøgternt satte spørgsmålstegn ved en ældre forsknings fokusering på frugtbarhedsmytologi som det bestemmende i folketraditionen.