Carl Wilhelm Jessen, 1764-1823, dansk søofficer. Jessen var i flere perioder udstationeret i Vestindien, hvor han i marts 1801 som chef for briggen Lougen tilbageviste et angreb fra to mindre engelske fregatter. Ved krigsudbruddet i 1807 blev Jessen chef for linjeskibet Prins Christian Frederik, der var Danmarks eneste operative linjeskib, efter at den danske flåde var blevet bortført. I marts 1808 blev Prins Christian Frederik under svære tab nedkæmpet af britiske orlogsskibe ved Sjællands Odde, hvor Jessen selv blev såret og ført til Göteborg som krigsfange; se Slaget ved Sjællands Odde. Efter at være blevet udvekslet var Jessen tilbage i aktiv tjeneste i 1809. Efter afsked som kontreadmiral var han fra 1822 til sin død guvernør over Dansk Vestindien.