Carl Scheel-Plessen, 1811-1892, slesvig-holstensk jurist og embedsmand, preussisk greve fra 1888. Efter en embedsmandskarriere, bl.a. som amtmand over Sønderborg og Nordborg Amter, kom Scheel-Plessen til centraladministrationen og var kortvarigt minister for Hertugdømmerne i Martsministeriet i 1848; han var 1853-56 overpræsident i Altona og fra 1855 præsident i den holstenske stænderforsamling. Han var modstander af Ejderpolitikken, men tilhænger af et Slesvig-Holsten i personalunion med Danmark. Efter krigen i 1864 var han 1866-79 regeringspræsident i Slesvig-Holsten under Preussen.