Carl S. Petersen, Carl Sophus Petersen, 1873-1958, dansk bibliotekar og litteraturhistoriker; 1924-43 leder af Det Kgl. Bibliotek, hvortil han blev knyttet i 1901. 1921-22 organiserede han de danske folkebiblioteker i Sønderjylland. Ud over hovedværket Den danske Litteratur fra Folkevandringstiden til Holberg (1916-29; 1. del af Illustreret dansk Litteraturhistorie, fortsat af Vilh. Andersen) og litteraturhistoriske afhandlinger har han leveret vægtige bidrag til lærdomshistorien (kartografi, arkæologi) og bog- og bibliotekshistorie.