Carl Rohl-Smith, 1848-1900, til ca. 1890 Carl Smith, dansk-amerikansk billedhugger, elev af H.V. Bissen og på Kunstakademiet 1865-70. Fra 1875 rejste Rohl-Smith i det meste af Europa og udvandrede 1886 til USA. Her udførte han i en ofte klassisk præget naturalisme talrige portrætter og gravmæler og fik til mange amerikanske billedhuggeres fortrydelse en række store, nationalt prægede opgaver, bl.a. monumenterne for Fort Dearborn Massacre (1893) i Chicago og for general W.T. Sherman (1896-1903, fuldført af andre) i Washington, D.C.