Carl Olof Rosenius, 1816-1868, svensk lægprædikant, forfatter og salmedigter. Han var i sin opvækst påvirket af Norrlandslæserne (se læsere) og gennemlevede som ung en religiøs krise. Som redaktør af tidsskriftet Pietisten fra 1842 til sin død øvede han gennem sine opbyggelige artikler en betydelig indflydelse og fremstod som den ubestridte leder af den såkaldte nyevangeliske vækkelse i Sverige. I sin forkyndelse ville han være luthersk, og han betonede nåden og Jesu stedfortrædende lidelse som frelsens eneste grund. Rosenius var 1856 med til at stifte Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. I Danmark har hans virke særlig haft indflydelse inden for Luthersk Missionsforening.