Carl Mortensen, 1861-1945, dansk billedhugger, udlært billedskærer, elev på Kunstakademiet 1879-86. Mortensen var 1887-1901 ansat på Den Kgl. Porcelainsfabrik, hvor han s.m. Arnold Krog og Carl Frederik Liisberg (1860-1909) udviklede motiver i underglasurmaleri; 1901-14 underviste han på Kunstindustrimuseets Håndværkerskole. Mortensen blev især kendt for sine naturalistiske skildringer af sportsfolk, bl.a. En kapgænger i start (1898, Statens Museum for Kunst). Han besad flere tillidsposter og modtog Eckersbergs Medalje i 1909.