Carl Moltke - politiker, 15.11.1798-12.4.1866, dansk politiker. Moltke var holstensk godsejer og blev 1846 præsident i Det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli. Fra januar til marts 1848 var han gehejmestatsminister og ledende i bestræbelserne for at skaffe nye konstitutionelle rammer for Helstaten, men han afgik ved Martsministeriets dannelse. Han var to gange minister uden portefølje (juli-oktober 1851 og 1864-65) og 1852-54 minister for Slesvig. Moltke var en af de mest ihærdige forsvarere af den dansk-tyske Helstat.