Carl Lundbye, 12.4.1812-2.1.1873, dansk officer og politiker. Lundbye var krigsminister 1856-59 og 1863-64 og fik i 1858 vedtaget loven om Københavns søbefæstning. Under Den Anden Slesvigske Krig i 1864 havde han vanskeligt ved at hævde sig over for konseilspræsident D.G. Monrad og gav ikke de kommanderende generaler, de Meza og senere Gerlach, den nødvendige handlefrihed vedrørende stillingerne ved Dannevirke og Dybbøl.