Carl Ludwig Siegel, 31.12.1896-4.4.1981, tysk matematiker; professor ved Frankfurt Universitet 1922-37, ved universitetet i Göttingen 1938-40 og igen fra 1951. Han var tilknyttet Institute for Advanced Study i Princeton 1940-51. Siegel bidrog først og fremmest til talteorien, hvor han arbejdede med algebraisk og analytisk talteori, diofantiske approksimationer og diofantiske ligninger samt kvadratiske former.