Carl Ludwig Siegel var en tysk matematiker. Han var professor ved Frankfurt Universitet i perioden 1922-37, ved universitetet i Göttingen fra 1938 til 1940 og igen fra 1951. Han var tilknyttet Institute for Advanced Study i Princeton 1940-51. Siegel bidrog først og fremmest til talteorien, hvor han arbejdede med algebraisk og analytisk talteori, diofantiske approksimationer og diofantiske ligninger samt kvadratiske former.