Carl Lange, 1834-1900, dansk læge, bror til Julius Lange og far til Sven Lange. Langes blændende begavelse og vidtspændende interesser for bl.a. neurologi, psykiatri, patologisk anatomi og fysiologi gjorde ham til en af 1800-t.s betydeligste danske læger. 1885-1900 var han professor i patologisk anatomi ved Københavns Universitet, men dyrkede samtidig sin interesse for neurologi i sin privatpraksis, hvorved han blev Danmarks første neurolog. Han blev verdensberømt med værket Om Sindsbevægelser (1885, oversat til engelsk, fransk og tysk), hvori han uden at kende William James' arbejder, offentliggjort i 1884, gav selvstændige bidrag til, hvad der senere blev kendt som James-Langes teori. Ved sin teori om reflekser foregreb han Pavlovs arbejder 20 år senere; hans anvendelse af lithium som forebyggelse af depression blev først en anerkendt behandling i midten af 1900-t.