Carl Johan Gustaf Snoilsky, 1841-1903, svensk forfatter og greve. Som sin lidt ældre kollega Viktor Rydberg var Snoilsky en overgangsskikkelse mellem senromantikkens sociale og æstetiske konventioner og det sene 1800-t.s litterære nybrud. I rejsedigtene "Italienska bilder" i antologien Sånger och berättelser (1865) er museernes Italien delvis veget for virkelighedens, mens den skolebogsklassiske digtsamling Svenska bilder (1886; udvidet udg. 1894) i højere grad fastholder grevens aristokratiske livssyn og nøjes med at antyde sociale perspektiver. Mellem disse udgivelser var Snoilsky splittet mellem en sikker embedskarriere og personlige erfaringer med skilsmisse og landflygtighed. I Sonetter (1871) og Nya Dikter (1881) forsøgte han formelt at beherske spændingerne i sin tilværelse, men aflagde snarere vidnesbyrd om tidsåndens og konfliktstoffets uforsonlighed. Med kongen som velgører og folkelighed som sit ideal blev Snoilsky en melankolsk kulturformidler i det oscarianske Sverige.