Carl Johan Adlercreutz, 1757-1815, svensk general og statsmand, greve. Under Den Russisk-svenske Krig (1808-09) var Adlercreutz en vigtig militær leder, men med ringe held. Han førte an, da Gustav 4. Adolf blev arresteret ved kuppet i 1809, og han blev medlem af interimsregeringen. Adlercreutz gik ind for, at prins Gustav, den afsatte konges søn, skulle overtage tronen. Uenighed om tronfølgerspørgsmålet medførte, at han måtte overlade kontrollen til Georg Adlersparre, og i oktober 1810 valgtes Jean Baptiste Bernadotte til tronfølger under navnet Karl Johan (senere Karl 14. Johan). Adlercreutz var i 1812 tilhænger af en svensk tilnærmelse til Rusland. Han deltog som generalstabschef for nordarméen i slaget ved Leipzig 1813, og 1814 i krigen mod Norge.