Carl Jeppesen var en dansk-norsk politiker og redaktør. Jeppesen blev udlært som børstenbinder i København og tilsluttede sig tidligt socialismen. I 1878 slog han sig ned i Kristiania (Oslo) og drev her en lille fabrik 1881-87. Han meldte sig i 1885 ind i den socialdemokratiske forening i Kristiania, blev i 1886 formand og var året efter medstifter af Det Norske Arbeiderparti. Han var partiets formand 1890-92 og 1894-97, udformede dets første programmer og organiserede adskillige strejker; 1887-91 og 1906-12 var han tillige redaktør af avisen Social-Demokraten. Jeppesen deltog i 1889 i Paris i stiftelsen af Anden Internationale. Som medlem af Kristianias Byråd 1898-1925, 1917-20 som formand, dvs. borgmester, gjorde han en stor indsats for byens forskønnelse og for at forbedre de sociale forhold. Jeppesens indflydelse i Arbeiderpartiet dalede fra ca. 1905, da en ny generation af radikale, syndikalistisk, senere kommunistisk påvirkede medlemmer vandt frem; de erobrede i 1918 flertallet og førte partiet ind i Kommunistisk Internationale. Som reformist tilsluttede Jeppesen sig i 1921 Norges Socialdemokratiske Parti. I 1927 deltog han som æresgæst ved genforeningen af de to fløje i den norske arbejderbevægelse.