Carl Iversen, 5.3.1899-26.5.1978, dansk økonom. Iversen blev i 1935 docent ved Københavns Universitet, 1939-67 var han professor samme sted og 1958-66 endvidere Universitetets rektor. Hans disputats, Aspects of the Theory of International Capital Movements (1935), har i mange år pga. en detaljeret analyse af overførsler af kapital mellem lande været anset for et standardværk på sit område. Iversen påtog sig også en række internationale rådgivningsopgaver, bl.a. for FN i Chile (1950), for Ceylons centralbank (1956) og for Ugandas regering (1970). Under 2. Verdenskrig var han medlem af det såkaldte professorudvalg, som skulle skabe overblik over Danmarks efterkrigsproblemer. 1962-69 var han formand for Det Økonomiske Råds repræsentantskab og formandskab, overvismand.