Carl Ifvarsson, 1818-1889, svensk politiker. Ifvarsson kom fra landbosamfundets laveste lag og havde aldrig gået i skole. I 1859 blev han medlem af Riksdagen, fra 1867 af Andra Kammaren. Her blev han en af Lantmannapartiets ledende mænd og virkede for den yderste sparsommelighed i statshusholdningen, for næringsfrihed, for folkeskolevæsenet samt for en ændret fordeling af værnepligts- og skattebyrderne til gavn for bondebefolkningen. Da spørgsmålet om toldbeskyttelse i 1888 splittede hans parti, tilsluttede han sig det frihandelsvenlige Gamla lantmannapartiet.