Carl Hansen Ostenfeld, 1873-1931, dansk botaniker, professor i systematisk botanik ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1918-23, professor i botanik ved Københavns Universitet og direktør for Botanisk Have 1923-31. Ostenfeld er især kendt for sit store bidrag til udforskningen af den danske flora, ikke mindst for sin indsats for de topografisk-botaniske undersøgelser. Han publicerede i løbet af sin karriere mere end 200 videnskabelige arbejder om den danske flora, arktiske planter, reproduktionsbiologi, plankton og vegetationsbeskrivelse.