Carl Gustaf Nordin, 1749-1812, svensk præst, historiker og politiker. Øgenavnet Riksprosten karakteriserede Nordins store magt som kongetro leder af præstestanden under Gustav 3.s enevælde. Nordin var en af dem, der tegnede regimets adelsfjendtlige side, og efter kongemordet i 1792 blev han reelt forvist til hjembyen Härnösand. Først i 1800 optrådte han atter på Riksdagen, fik ny indflydelse og blev gjort til biskop i Härnösand i 1805. Samme år bragte hans historiske forfatterskab ham ind i Svenska Akademien.