Carl Gustaf Armfelt, 1666-1736, svensk general og friherre. Armfelt var en af de vigtigste militære ledere i Karl 12.s krige. Han er kendt fra det "armfeltske tog" i januar 1719, hvorunder over halvdelen af hans folk omkom i de norske fjelde på vej tilbage fra et mislykket forsøg på at erobre Trondheim.