Carl Christensen, 1872-1942, dansk botaniker; mag.scient. 1900, inspektør ved Botanisk Museum 1920-33. Carl Christensen udarbejdede en fortegnelse på ca. 35.000 bregnenavne, Index filicum (1905-06, senere supplementer), som var med til at bringe orden i gruppens forsømte systematik og gav anledning til megen ny forskning. Et andet væsentligt område for hans virke var botanikkens historie i Danmark, som han beskrev i Den danske botaniks historie (1924-26), der bl.a. indeholdt en udførlig bibliografi. Bregneslægten Christensenia er opkaldt efter ham.