Carl Bosch, 27.8.1874-26.4.1940, tysk ingeniør og kemiker. Bosch opfandt i 1913 sammen med Fritz Haber en metode til fremstilling af ammoniak ud fra nitrogen og hydrogen ved meget højt tryk. Ammoniak, der benyttes i vid udstrækning i den kemiske industri, fremstilles hovedsagelig ved Haber-Bosch processen. Endvidere udviklede han tekniske metoder til fremstilling af urea (til plast og gødning), methanol (brændstof og opløsningsmiddel), methanal (til plast) og carbonhydrider (benzin). Bosch, der i 1930'erne var Tysklands førende kemiker, modtog nobelprisen i kemi i 1931 sammen med F. Bergius for opdagelse og videreudvikling af kemiske højtryksmetoder.