Carl Andreas Koefoed, 1855-1948, russisk statsråd af dansk oprindelse. Koefoed var landbrugskandidat og udvandrede som 23-årig til Rusland. Her kom han til at spille en betydelig rolle ved forberedelsen og udførelsen af de såkaldte Stolypinreformer (1906-17), et stort anlagt forsøg på at nedbryde landsbyfællesskabet og få etableret en klasse af selvstændige russiske bønder. Hans erindringer, 50 Aar i Rusland (1946), er oversat til russisk og i uddrag til engelsk.