Carl Andre, f. 1935, amerikansk billedhugger, en central skikkelse inden for minimalismen. Carl Andre forkastede alle de formelle og kompositionelle træk, man traditionelt forbinder med skulptur, og hævdede skulpturens karakter af sted. Hans mest radikale arbejder fra 1960'erne og 1970'erne har udelukkende en vandret udstrækning i gulvplan og består af en addition eller gruppering af ensartede, gerne præfabrikerede elementer i ordinære materialer, mursten, plader af metal, træblokke m.m. Hans senere, mere komplekse arbejder struktureres ofte ved hjælp af talkombinationer og matematiske systemer med særlig vægt på primtal.