Carl Aage Larsen, 1915-1982, dansk pædagog, professor i didaktik ved Danmarks Lærerhøjskole 1960-78. Larsen definerede didaktik som en planlægningsdisciplin og gjorde med stor sproglig omhu rede for didaktikkens grundbegreber og deres anvendelse i arbejdet med læseplaner, fag og undervisning. Han ydede desuden en stor indsats ved Læreruddannelsesloven af 1966 og Folkeskoleloven af 1975. Han var en fremragende lærer, der ud fra hele sin humanistiske indstilling var opmærksom på teoriers begrænsning, den kritiske tænknings nødvendighed og de studerendes ret til personlig stillingtagen.