Canada - retssystem

Canada - retssystem, Retssystemet i provinserne bærer stadig præg af det engelske common law-system. Engelsk lovgivning er siden 1763 i vidt omfang blevet fulgt eller efterlignet, ligesom de canadiske domstole har vist stor respekt for retspraksis, der er udviklet i England. Dette gælder dog ikke i Québec, hvor fransk privatret og Code civil forblev forbilledet efter den engelske kolonimagts overtagelse. Uden for Québec er den engelske indflydelse mindsket, siden adgangen til at appellere canadiske retsafgørelser til Judicial Committee of Privy Council i England blev ophævet i 1949. Højeste instans for hele landet for såvel straffesager som civile sager er Supreme Court of Canada, hvis vigtigste opgave er at fungere som appelinstans for provinsdomstolene. I Federal Court of Canada, som blev oprettet i 1971, behandles sager, der er anlagt mod forbundsregeringen, samt visse andre sager, bl.a. patent- og copyrightsager og søsager. Også herfra er der appelmulighed til Supreme Court.

Lovgivningskompetencen er fastlagt i Constitution Act, en del af Canada Act fra 1982. Forbundsparlamentet lovgiver for hele Canada om skatter til forbundsstaten, internationale forhold, forsvar, kriminalret, konkurs, offentlig regulering af erhvervslivet, post- og televæsen, fiskeri m.m. Hver af provinsparlamenterne lovgiver for provinsen om de fleste andre forhold, herunder privatret. For at opnå enhed er der udarbejdet modellove, som hver stat kan antage.

Læs mere om Canada.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig