Campechebugten, bugten vest for den mexicanske halvø Yucatán i Den Mexicanske Golf. Langs kysten udvikledes nogle af de tidligste indianske kulturer, bl.a. olmekernes og totonakernes. Både kyst og havbugt er nu helt domineret af olieudvinding; herfra kommer 1/3 af Mexicos eksport.