Camillus Nyrop, 1843-1918, dansk håndværkerhistoriker, fra 1876 sekretær i Industriforeningen; bror til Kristoffer Nyrop. Med baggrund i et betydeligt forfatterskab om de gamle håndværk og den nye industri var Nyrop talsmand for den mindre industri og blandt initiativtagerne til oprettelsen af Teknologisk Institut i 1906. Hans virke i Industriforeningen og Fællesrepræsentationen var medvirkende til, at den tunge industri i 1910 oprettede sin egen organisation, Industrirådet.