Cambridge Radioobservatorium, ligger 8 km SV for Cambridge i England og drives af Cambridge University. Observatoriets vigtigste instrumenter er to radioteleskoper, der kan placeres med forskellige afstande fra hinanden, således at en ønsket opløsningsevne eller følsomhed kan opnås. Hovedinstrumentet er Ryle-teleskopet, konstrueret af Martin Ryle. Det består af otte styrbare 13 m-parabolantenner, som kan flyttes på skinner op til 5 km fra hinanden, hvorved opløsningsevne og følsomhed kan varieres. Cambridge Radioobservatorium foretager bl.a. undersøgelser af den kosmiske baggrundsstråling, stjernedannelse, Mælkevejens centrum og resterne efter supernovaer.